5l Dunkvinterstubbar    

Trätjära - naturens eget träskydd

<>De gamla vikingarna använde trätjära för att skydda träet i sina fartyg, och än i dag kan du hitta kyrkor ända från medeltiden,
som bevarats för eftervärlden, tack vare att träverket löpande behandlats med tjära. Naturen har haft miljontals år på sig att
experimentera sig fram till ett medel som skyddar mot röta o svampangrepp, gamla tallstubbar kan vara tusentals år gamla om
de klarat sig från skogsbränder.                                                                                                  

Bästa råvaran är tallstubbar som stått på rot 50-60år så att splintveden har ruttnat bort, kvar har man då kärnveden som kan innehålla 15-37% hartsämnen. Tjära tillverkad av omogen ved avger gaser som ger upphov till huvudvärk o retningar i andningsvägarna, för båtbyggare gammalt tillbaks var det väldigt viktigt att tjäran var tillverkad av gamla stubbar eftersom man ofta arbetade inomhus vintertid i båtvarven o använde tjära dagligen,
(Kiruna kyrka tjärades med omogen tjära på utsidan och efteråt gick det inte att vistas inne i kyrkan, tjärspånen revs efteråt o ersattes med annat) Trä består av vedceller och hålls ihop av lignin som ett lim.             

OBS. Oljeprodukter och stenkolstjära (black varnish) löser upp träets lignin och kan därför göra mer skada än nytta.

Tjära tillverkad av lövträd innehåller inga hartsämnen eller terpener och därför kan de göra mer skada, genom att täppa till träets porer med sitt höga beck halt, med risk för röta.  

Kreosot är destillat av stenkolstjära och finns inte i trätjära.

Trätjära skyddar även träet från ultraviolett-strålning så de inte vittrar sönder.

Länkar
Back/Hem
Bilder på Prom i Övre Soppero