KOL
Kolet från tjärstubbar är väldigt bra att använda till smide på grund av den höga kolhalten men går även bra att grilla med.   
      träkol